یک سخن ...

هرگاه قلبتان برای دیگران می تپد ،

فرشتگان برایتان دست تکان می دهند!

"هلن کلر"

/ 1 نظر / 8 بازدید
بربند

گرامی ترین و زیبا ترین ها در جهان،نه دیده میشوند و نه حتی لمس میشوند،آنها را تنها در دل باید لمس کرد. "هلن کلر" تابش خود را بر دیگران تنظیم کن.خداوند خورشید را در جایی نهاد که گرم کند، ولی نسوزاند... "هلن کلر" به هر کاری که اراده کنیم، تواناییم،اگر آن گونه که سزاوار است پیگیر آن باشیم. "هلن کلر"